Técnico Superior de fútbol N3

Currículo

Publicado no DOG do 17 de outubro de 2003.

 

currículo de TS en fútbol N3

 

A titulación de Técnico Superior en fútbol permite o acceso á fase específica das PPAU para quen desexe aumentar a súa nota de acceso á universidade.

Requisitos de acceso

 • Certificado académico oficial de TD en fútbol.

 

 • Título de bacharelato ou equivalente ou certificado de superación da proba de madurez.

 

 • Acreditación de 6 meses de experiencia deportiva como adestrador de fútbol coa titulación de TD en fútbol N2.

 

 • Comprobante do pago de taxas.

Acreditación experiencia deportiva como adestrador de fútbol

Según Disposición final segunda del RD 1363/2007 que ordena las EEDD:

 

«1. Para el acceso a las enseñanzas de Técnico deportivo superior en Fútbol y de Técnico deportivo superior en Fútbol Sala, será necesario acreditar la experiencia adquirida después de haber obtenido el título de Técnico deportivo, como entrenador titular de equipos que participen, durante al menos una temporada, en: Tercera división, Categoría Regional Preferente, Categoría Regional Ordinaria, Liga Nacional Juvenil, o en competiciones de las categorías juvenil, cadete, infantil, alevín o benjamín.

2. La acreditación de tal experiencia se realizará mediante certificado expedido por la Real Federación Española de Fútbol o por la Federación Autonómica de Fútbol que corresponda.

3. En todo caso, para la acreditación a la que se refiere el apartado a) sólo se contabilizarán las competiciones promovidas por la Real Federación Española de Fútbol o por las respectivas Federaciones Autonómicas de Fútbol.

4. La temporada se considerará completada cuando se acredite el cumplimiento de las funciones de forma ininterrumpida durante un tiempo mínimo de 6 meses, o en su caso, de 183 días.»

Solicitude de praza (PREINSCRICIÓN 17-18)

Na secretaría do IES, ata o  15 de xullo de 2017.

 

Documentación a presentar:

 

 • Impreso de solicitude (recóllese e cúbrese na secretaría).

 

 • Título de bacharelato ou equivalente ou certificado de matrícula nas probas de madurez.

 

 • Título Técnico Deportivo N2 ou matrícula en TD Fútbol no curso 16-17.

 

 • Experiencia como adestrador de fútbol (soamente no caso de ter cumplido o periodo exixido no momento da preinscripción, en caso contrario a xustificación deste requisito presentarase no momento da matrícula)

 

Matrícula

Na secretaría do IES, 8 e 9 de xaneiro de 2018.

 

Documentación a presentar:

 

 • Documentos da preincripción pendentes de entrega.

 

 • Xustificante do pago das taxas e do seguro escolar.

Calendario do curso

 • Presentación do curso; 11 de xaneiro de 2018, ás 9:30 h no aula de fútbol no IES do CGTD.

 

 • Actividade lectiva; de luns a venres pola mañá, dende o 12 de xaneiro ata o 21 de xuño de 2018.

 

 • Probas extraordinarias; 3, 4 e 5 de setembro de 2018.

 

 • Prácticas; dende o 6 de setembro de 2018 ata o 16 de novembro de 2018.

 

 • Elaboración e defensa do proxecto; dende o 19 de novembro de 2018 ata o 19 de decembro de 2018.

 

 • Presentación do proxecto; 17, 18 e 19 de decembro de 2018.

Titor do curso

Profesor Tomás Montoya Aboal: tomas78@edu.xunta.es

Horario semanal TS fútbol N3

Horario EEDD 17-18 T2 e T3 Fútbol N3
Horarios EEDD 17-18 T2 DEF_FÚTBOLN3.pdf
Documento Adobe Acrobat 49.8 KB

Convocatoria ordinaria  e calendario de probas da convocatoria extraordinaria (setembro 2018)

O proceso de avaliación durante a convocatoria ordinaria será continuo, polo que as probas de avaliación previstas para cada módulo faranse segundo a planificación prevista polo profesor/a e durante o horario lectivo do curso.

 

A proba xeral para cada módulo en convocatoria extraordinaria farase durante o periodo do 1, 4 e 5 de setembro de 2018 nun horario aínda pendente de elaboración.