Técnico Superior de balonmán N3

Currículo

Publicado no DOG do 13 de marzo de 2009.

 

currículo de TS en balonmán

Requisitos de acceso


 •  Título de bacharelato ou equivalente ou certificado de superación da proba de madurez.

 

 • Título de TD en balonmán 

 

 • Comprobante do pago de taxas.

Solicitude de praza

Na secretaría do IES, ata o venres 17 de xullo de 2017.

 

Documentación a presentar:

 

 • Impreso de solicitude (recóllese e cúbrese na secretaría).

 

 • Título de bacharelato ou equivalente ou inscrición nas probas de madurez.

 

 • Título Técnico Deportivo N2 ou matrícula en TD de balonmán N2 no IES Sánchez Cantón no curso 14-15.

 

Matrícula

Na secretaría do IES, 8 e 9 de xaneiro de 2018.

 

Documentación a presentar:

 

 • Documentos da preincripción pendentes de entrega.

 

 • Xustificante do pago das taxas e do seguro escolar.

Calendario do curso 17-18

 • Presentación do curso; 11 de xaneiro de 2018, ás 9:30 h no aula de fútbol no IES do CGTD.

 

 • Actividade lectiva; de luns a venres pola mañá, dende o 11 de xaneiro ata o 21 de xuño de 2018.

 

 • Probas extraordinarias; 3, 4 e 5 de setembro de 2018.

 

 • Prácticas; dende o 6 de setembro de 2018 ata o 16 de novembro de 2018.

 

 • Elaboración e defensa do proxecto; dende o 19 de novembro de 2018 ata o 19 de decembro de 2018.

 

 • Presentación do proxecto; 17, 18 e 19 de decembro de 2018.

Horario semanal TS Balonmán N3

Horario EEDD 17-18 T2 e T3 Balonmán N3
Horarios EEDD 17-18 T2 DEF_BALONMÁNN3.pd
Documento Adobe Acrobat 49.3 KB

Convocatoria ordinaria  e calendario de probas da convocatoria extraordinaria (setembro 2018)

O proceso de avaliación durante a convocatoria ordinaria será continuo, polo que as probas de avaliación previstas para cada módulo faranse segundo a planificación prevista polo profesor/a e durante o horario lectivo do curso.

 

A proba xeral para cada módulo en convocatoria extraordinaria farase durante o periodo do 3, 4 e 5 de setembro de 2018 e segundo seguinte calendario:

Convocatoria extraordinaria 17-18.pdf
Documento Adobe Acrobat 50.1 KB