Técnico Deportivo de fútbol N2

Currículo

Publicado no DOG o 26 de setembro de 2003.

 

currículo de TD en fútbol N1 e N2.

Requisitos de acceso

a) Para acceder ó curso completo:

 

  • Certificado N1 de fútbol.

 

  • Comprobante do pago de taxas.

 

b) Para acceder ó bloque común de N2 de fútbol:

 

  • Certificado académico que acredite avaliación positiva en módulos do bloque común e bloque específico de N1.

 

  • Ter feita a matrícula no módulo de prácticas de fútbol N1.

 

  • Comprobante do pago de taxas.

Matrícula curso 18-19 (datas provisionais)

Para os/as alumnos/as de TD fútbol N1 con todos os módulos superados en convocatoria ordinaria: na secretaría do IES, 8  e  9 de xaneiro de 2019.

 

Para os/as alumnos/as de TD fútbol N1 con módulos superados en convocatoria extraordinaria (xaneiro 2019): na secretaría do IES, 12 de xaneiro de 2019.

Calendario do curso 18-19 (datas provisionais)

 
  • Presentación do curso, no aula de fútbol do IES ext CGTD o 10 de xaneiro de 2019 ás 9:30 h.

 

  • Actividade lectiva, dende 11 de xaneiro ata o 23 de marzo de 2019 (Bloque común N2) e dende o 3 de abril ata 21 de xuño de 2019 (bloque específico e bloque complementario).

 

  • Prácticas e proxecto, dende o 10 de setembro ata o 14 de decembro de 2019.

 

 

  • Probas extraordinarias, 3, 4 e 5 de setembro de 2019 (bloque común, específico e complementario).

Titor do curso 17-18

Profesor Xurxo Pena García: xurxopena@edu.xunta.es

Horario semanal TD fútbol N2: módulos do bloque común (curso 17-18)

Dende 9 de xaneiro ata o 23 de marzo de 2018, impartiranse soamente os módulos do bloque común:

Horario EEDD 17-18 T2 Fútbol N2 Grupo A
Horarios EEDD 17-18 T2 DEF_FÚTBOLAN2.pdf
Documento Adobe Acrobat 47.0 KB
Horario EEDD 17-18 T2 Fútbol N2 Grupo B
Horarios EEDD 17-18 T2 DEF_FÚTBOLBN2.pdf
Documento Adobe Acrobat 47.0 KB

Grupo A; dende A ata Pena.

 

Grupo B; dende Pérez ata o final da lista.

Horario semanal TD fútbol N2: módulos de bloque específico y bloque complementario (curso 17-18)

Dende o 3 de abril ata 21 de xuño, impartiranse soamente módulos de bloque específico e complementario:

Horario EEDD 17-18 T3 Fútbol N2 Grupo A
Horarios EEDD 17-18 T3 DEF_FÚTBOLN2A.pdf
Documento Adobe Acrobat 49.0 KB
Horario EEDD 17-18 T3 Fútbol N2 Grupo B
Horarios EEDD 17-18 T3 DEF_FÚTBOLN2B.pdf
Documento Adobe Acrobat 49.0 KB

Grupo A; dende A ata Pena.

 

Grupo B; dende Pérez ata o final da lista.

Convocatoria ordinaria e calendario das probas de convocatoria extraordinaria (setembro 2018)

O proceso de avaliación durante a convocatoria ordinaria será continuo, polo que as probas de avaliación previstas para cada módulo faranse segundo a planificación prevista polo profesor/a e durante o horario lectivo do curso.

 

A proba xeral para cada módulo en convocatoria extraordinaria farase durante o periodo do 3, 4 e 5 de setembro de 2018 nun horario aínda pendente de elaboración.

 

Novas

19 de xuño - 10 de xullo de 2018

Periodo para:  

a) Inscrición nas probas específicas para acceso as titulacións de TD en fútbol y balonmán N1.

b) Solicitude de praza para TS en fútbol N3.

Na secretaría do IES Sánchez Cantón.

Webs