Técnico Deportivo de fútbol N2

Currículo

Publicado no DOG o 26 de setembro de 2003.

 

currículo de TD en fútbol N1 e N2.

Requisitos de acceso

a) Para acceder ó curso completo:

 

 • Certificado N1 de fútbol.

 

 • Comprobante do pago de taxas.

 

b) Para acceder ó bloque común de N2 de fútbol:

 

 • Certificado académico que acredite avaliación positiva en módulos do bloque común e bloque específico de N1.

 

 • Ter feita a matrícula no módulo de prácticas de fútbol N1.

 

 • Comprobante do pago de taxas.

Matrícula

Na secretaría do IES, 9 de xaneiro de 2017.

 

Para os/as alumnos/as de TD fútbol N1 que inicien o periodo de prácticas despois das probas extraordinarias de xaneiro de 2017:

 

Na secretaría do IES, 16 de xaneiro de 2017.

Calendario do curso

 
 • Presentación do curso, no aula de fútbol o 11 de xaneiro ás 9:30 h.

 

 • Actividade lectiva, dende 12 de xaneiro ata o 17 de marzo de 2017 (Bloque común N2) e dende o 27 de marzo ata 9 de xuño de 2017 (bloque específico e bloque complementario).

 

 • Prácticas, dende o 6 de setembro ata o 8 de decembro de 2017.

 

 

 • Probas extraordinarias, 1, 4 e 5 de setembro de 2017 (bloque común, específico e complementario).

Titor do curso

Profesor Xurxo Pena García: xurxopena@edu.xunta.es

Horario semanal TD fútbol N2 (módulos de bloque común)

Dende 11 de xaneiro ata o 17 de marzo, impartiranse soamente módulos do bloque común:

Horario Grupo A TD Fútbol N2 16-17.pdf
Documento Adobe Acrobat 45.1 KB
Horario Grupo B TD Fútbol e Balonmán N
Documento Adobe Acrobat 45.0 KB

Grupo A; dende Alonso Godar, Pedro ata Pena Gómez, Darío.

 

Grupo B; dende Pérez Cabaleiro, Isaac ata Varela Portas, Martín.

Horario semanal TD fútbol N2 (módulos de bloque específico y bloque complementario)

Dende o 27 de marzo ata 9 de xuño, impartiranse soamente módulos de bloque específico e complementario:

Horarios Grupo A TD Fútbol N2 16-17.pdf
Documento Adobe Acrobat 48.6 KB
Horarios Grupo B TD Fútbol N2 16-17.pdf
Documento Adobe Acrobat 48.6 KB

Grupo A; dende Alonso Godar, Pedro ata Martínez Miguel, Iago.

 

Grupo B; dende Miguens Lorenzo, Alberto ata Varela Portas, Martín.

Calendario probas ordinarias (xuño) e extraordinarias (setembro)

No CGTD, no aula de fútbol:

 

 • 20 - 21 de marzo de 2017, probas ordinarias de módulos de bloque común.
 • 12 - 14 de xuño de 2017, probas ordinarias de módulos de bloque específico e bloque complementario.
 • 1 - 5 de setembro de 2017, probas extraordinarias de módulos de bloque común, bloque específico e bloque complementario.
Probas EEDD. Convocatoria extraordinaria.
Probas extraordinarias EEDD Set 16-17.pd
Documento Adobe Acrobat 34.9 KB