Técnico deportivo en fútbol N1

Currículo

Publicado no DOG o 26 de setembro de 2003.

 

currículo de TD en fútbol N1 e N2

Requisitos de acceso

Segundo a resolución de 6 de xuño de 2018 (DOG 115, 18 de xuño de 2018) da Consellería de Cultura, Educación e OU 

Solicitude de plaza

Información e presentación de solicitudes na secretaría do IES, dende o 19 de xuño ata o 10 de xullo de 2018.

Matrícula

Farase a matrícula no curso na secretaría do IES, dende a data de publicación de admitidos (entre o 7 e 10 de setembro despois da realización das probas específicas) ata o 14 de setembro de 2018.  

Calendario do curso

  • Actividade lectiva, dende o 18 de setembro de 2018 ata o 14 de decembro de 2018.
  • Comunicación dos resultados da avaliación (convocatoria ordinaria),  17 de decembro de 2018. 
  • Periodo para presentación de reclamacións; 17 e 18 de decembro de 2018.
  • Comunicación resoluciones das reclamaciones; 18 de decembro de 2018. 
  • Prácticas, dende o 8 de xaneiro de 2019 ata o 21 de marzo de 2019.
  • Probas extraordinarias, 8-9 de xaneiro de 2019.
  • Comunicación dos resultados da avaliación (convocatoria extraordinaria), 10 de xaneiro de 2019.
  • Periodo para presentación de reclamacións; 10 e 11 de xaneiro de 2019.
  • Comunicación resoluciones das reclamaciones; 11 de xaneiro de 2019. 
  • Matrícula para TD Fútbol N2: 8-9 de xaneiro de 2019 (ordinaria), 14 de xaneiro de 2019 (extraordinaria).

Horario semanal TD fútbol N1 curso 2018-19

Os grupos confecciónanse por orde alfabético.

 

Convocatoria ordinaria e calendario de probas na convocatoria extraordinaria (xaneiro 2019)

O proceso de avaliación durante a convocatoria ordinaria será continuo, polo que todas as probas de avaliación previstas para cada módulo faranse segundo a planificación prevista polo profesor/a e durante o horario lectivo do curso.

 

A proba xeral para cada módulo en convocatoria extraordinaria farase durante o periodo do 8-9 de xaneiro de 2019 no seguinte horario: