Técnico deportivo en fútbol N1

Currículo

Publicado no DOG o 26 de setembro de 2003.

 

currículo de TD en fútbol N1 e N2

Requisitos de acceso

Pendente publicación DOG

 

Solicitude de plaza (data provisional)

Información e tramitación na secretaría do IES, ata o 6 de xullo de 2018 (data provisional).

Matrícula (data provisional)

Información e tramitación na secretaría do IES, dende a data de publicación de admitidos ata o 15 de setembro de 2018 (data provisional).

 

Calendario do curso (datas provisionais)

  • Actividade lectiva, dende o 18 de setembro de 2018 ata o  15 de decembro de 2018.

 

  • Prácticas, dende o 8 de xaneiro de 2019 ata o 21 de marzo de 2019.

 

  • Probas extraordinarias, 8-9-10 de xaneiro de 2019.

Horario semanal TD fútbol N1 curso 2017-18

Os grupos confecciónanse por orde alfabético.

 

Grupo 1, donde A ata Pena

 

Grupo 2, donde Pérez ata o final da lista.

Horarios grupo 1 fútbol, grupo 2 fútbol e balonmano
Horario.pdf
Documento Adobe Acrobat 55.1 KB

Convocatoria ordinaria e calendario de probas na convocatoria extraordinaria (xaneiro 2018)

O proceso de avaliación durante a convocatoria ordinaria será continuo, polo que todas as probas de avaliación previstas para cada módulo faranse segundo a planificación prevista polo profesor/a e durante o horario lectivo do curso.

 

A proba xeral para cada módulo en convocatoria extraordinaria farase durante o periodo do 8-9-10 de xaneiro de 2018 no seguinte horario:

Probas EEDD convocatoria extraordinaria Fútbol N1
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA NIVEL 1 CURS
Documento Adobe Acrobat 40.7 KB