Técnico Deportivo de balonmán N2

Currículo

Publicado no DOG do 13 de marzo de 2009.

 

currículo de TD en balonmán

Requisitos de acceso

a) Para acceder ó curso completo:

 

  • Certificado N1 de balonmán.

 

  • Comprobante do pago de taxas.

 

b) Para acceder ó bloque común de N2 de balonmán:

 

  • Certificado académico que acredite avaliación positiva en módulos do bloque común e bloque específico de N1.

 

  • Ter feita a matrícula no módulo de prácticas de balonmán N1.

 

Matrícula no curso 18-19 (datas provisionais)

Na secretaría do IES, 8 de xaneiro de 2019.

 

Para os/as alumnos/as de TD balonmán N1 que inicien o periodo de prácticas despois das probas extraordinarias de xaneiro de 2017:

 

Na secretaría do IES, 12 de xaneiro de 2019.

Calendario do curso 18-19 (datas provisionais)

 

  • Presentación do curso, 8 de xaneiro de 2019, ás 9:30 h no aula de balonmán.

 

  • Actividade lectiva, dende 9 de xaneiro ata o 20 de marzo de 2019 (Bloque común N2) e dende o 21 de marzo ata 20 de xuño de 2017 (bloque específico e bloque complementario).

 

  • Prácticas, dende o 6 de setembro ata o 8 de decembro de 2019.

 

  • Probas extraordinarias, 1, 4 e 5 de setembro de 2019 (bloque común, específico e complementario).

Titor do curso

Profesor Emilio Pintos Soto: emiliopintossoto@yahoo.es

Horario semanal TD Balonmán N2: módulos do bloque común (curso 16-17)

Dende 11 de xaneiro ata o 17 de marzo, impartiranse soamente módulos do bloque común:

Horario Grupo B TD Fútbol e Balonmán N
Documento Adobe Acrobat 45.0 KB

Horario semanal TD Balonmán N2: módulos do bloque específico e bloque complementario (curso 16-17)

Horarios TD Balonmán N2 16-17.pdf
Documento Adobe Acrobat 48.3 KB

Convocatoria ordinaria e calendario das probas de convocatoria extraordinaria (setembro 2018)

O proceso de avaliación durante a convocatoria ordinaria será continuo, polo que as probas de avaliación previstas para cada módulo faranse segundo a planificación prevista polo profesor/a e durante o horario lectivo do curso.

 

A proba xeral para cada módulo en convocatoria extraordinaria farase durante o periodo do 3, 4 e 5 de setembro de 2018 e segundo seguinte calendario:

 

Convocatoria extraordinaria 17-18.pdf
Documento Adobe Acrobat 50.1 KB