Técnico Deportivo de balonmán N1

Currículo

Publicado no DOG do 13 de marzo de 2009.

 

currículo de TD en balonmán

Requisitos de acceso

Pendentes publicación DOG 

Solicitude de praza curso 18-19

Información e tramitación na secretaría do IES, entre o 19 de xuño ata o 10 de xullo de 2018.

Matrícula curso 18-19

Na secretaría do IES, dende a data de publicación de admitidos (7-10 setembro) ata o 14 de setembro de 2018.

Calendario do curso 18-19

  • Actividade lectiva, dende o 17 de setembro de 2018 ata o 20 de decembro de 2018.

 

  • Prácticas, dende o 9 de xaneiro de 2019 ata o 20 de marzo de 2019.

 

  • Probas extraordinarias, 10 - 12 de xaneiro de 2019.

Horario semanal TD balonmán N1

Probas de convocatoria extraordinaria 

Novas

19 de xuño - 10 de xullo de 2018

Periodo para:  

a) Inscrición nas probas específicas para acceso as titulacións de TD en fútbol y balonmán N1.

b) Solicitude de praza para TS en fútbol N3.

Na secretaría do IES Sánchez Cantón.

Webs