Técnico Deportivo de balonmán N1

Currículo

Publicado no DOG do 13 de marzo de 2009.

 

currículo de TD en balonmán

Requisitos de acceso

Segundo a resolución de 6 de xuño de 2018 (DOG 115, 18 de xuño de 2018) da Consellería de Cultura, Educación e OU

Solicitude de praza curso 18-19

Información e tramitación na secretaría do IES, entre o 19 de xuño ata o 10 de xullo de 2018.

Matrícula curso 18-19

Na secretaría do IES, dende a data de publicación de admitidos (7-10 setembro) ata o 14 de setembro de 2018. A matrícula farase efectiva cun número mínimo de 10 alumnos/as.

Calendario do curso 18-19

  • Actividade lectiva, dende o 18 de setembro de 2018 ata o 14 de decembro de 2018.
  • Comunicación dos resultados da avaliación (convocatoria ordinaria),  17 de decembro de 2018. 
  • Periodo para presentación de reclamacións; 17 e 18 de decembro de 2018.
  • Comunicación resoluciones das reclamaciones; 18 de decembro de 2018. 
  • Prácticas, dende o 8 de xaneiro de 2019 ata o 21 de marzo de 2019.
  • Probas extraordinarias, 8-9 de xaneiro de 2019.
  • Comunicación dos resultados da avaliación (convocatoria extraordinaria), 10 de xaneiro de 2019.
  • Periodo para presentación de reclamacións; 10 e 11 de xaneiro de 2019.
  • Comunicación resoluciones das reclamaciones; 11 de xaneiro de 2019. 

Horario semanal TD balonmán N1

Convocatoria ordinaria e calendario de probas na convocatoria extraordinaria (xaneiro 2019)

O proceso de avaliación durante a convocatoria ordinaria será continuo, polo que todas as probas de avaliación previstas para cada módulo faranse segundo a planificación prevista polo profesor/a e durante o horario lectivo do curso.

 

A proba xeral para cada módulo en convocatoria extraordinaria farase durante o periodo do 8-9 de xaneiro de 2019 no seguinte horario: