Técnico Deportivo de balonmán N1

Currículo

Publicado no DOG do 13 de marzo de 2009.

 

currículo de TD en balonmán

Requisitos de acceso

Pendentes publicación DOG (data aproximada 7 de xuño de 2018)

Solicitude de praza curso 18-19 (data provisional)

Información e tramitación na secretaría do IES, ata o 6 de xullo de 2018.

Matrícula curso 18-19 (data provisional)

Na secretaría do IES, dende a data de publicación de admitidos ata o 15 de setembro de 2018.

Calendario do curso 18-19 (datas provisionais)

  • Actividade lectiva, dende o 15 de setembro de 2018 ata o 20 de decembro de 2018.

 

  • Prácticas, dende o 9 de xaneiro de 2019 ata o 20 de marzo de 2018.

 

  • Probas extraordinarias, 10 - 12 de xaneiro de 2018.

Horario semanal TD balonmán N1

Probas de convocatoria extraordinaria