Oferta modalidade presencial

Para o curso 2017- 2018:

 

  • Técnico Deportivo de fútbol N1 (Intensivo), clases dende setembro ata decembro. Prácticas dende xaneiro ata marzo.

 

  • Técnico Deportivo de fútbol N2 (Intensivo), clases para módulos do bloque común dende xaneiro ata marzo. Clases para resto de módulos dende marzo ata xuño. Prácticas dende setembro ata decembro.

 

  • Técnico Superior de fútbol N3 (Intensivo), clases dende xaneiro ata xuño. Prácticas dende setembro ata novembro. Entrega do proxecto en decembro.

 

  • Técnico Superior de balonmán N3 (Intensivo), clases dende xaneiro ata xuño. Prácticas dende setembro ata novembro. Entrega do proxecto en decembro.

 

Oferta modalidade distancia

Bloque común N1 e N2, para formación de modalidades deportivas en periodo transitorio*.

 

* Pendente autorización administrativa.