Oferta modalidade presencial

Para o curso 2017- 2018:

 

  • Técnico Deportivo de fútbol N1 (Intensivo), dende setembro ata marzo.

 

  • Técnico Deportivo de fútbol N2 (Intensivo), dende marzo ata decembro.

 

  • Técnico Superior de fútbol N3 (Intensivo), dende xaneiro ata decembro.

 

  • Técnico Deportivo de balonmán N1 (Intensivo), dende setembro ata marzo.

 

  • Técnico Deportivo de balonmán N2 (Intensivo), dende marzo ata decembro.

 

  •  Técnico Superior de balonmán N3 (Intensivo), dende xaneiro ata decembro.

 

Oferta modalidade distancia

Bloque común N1 e N2, para formación de modalidades deportivas en periodo transitorio*.

 

* Pendente autorización administrativa.