Oferta modalidade presencial

Para o curso 2018- 2019:

 

  • Técnico Deportivo de fútbol N1 (Intensivo), clases dende setembro ata decembro. Prácticas dende xaneiro ata marzo.

 

  • Técnico Deportivo de fútbol N2 (Intensivo), clases para módulos do bloque común dende xaneiro ata marzo. Clases para resto de módulos dende marzo ata xuño. Prácticas dende setembro ata decembro.

 

  • Técnico Superior de fútbol N3 (Intensivo), clases dende setembro ata marzo. Prácticas dende abril ata xuño. Entrega do proxecto en xuño.

 

  • Técnico Deportivo de balonmán N1 (Intensivo), clases dende setembro ata decembro. Prácticas dende xaneiro ata marzo.

 

  • Técnico Deportivo de balonmán N2 (Intensivo), clases para módulos do bloque común dende xaneiro ata marzo. Clases para resto de módulos dende marzo ata xuño. Prácticas dende setembro ata decembro.

Oferta modalidade distancia

Bloque común N1 e N2, para formación de modalidades deportivas en periodo transitorio*.

 

* Pendente autorización administrativa.

Novas

19 de xuño - 10 de xullo de 2018

Periodo para:  

a) Inscrición nas probas específicas para acceso as titulacións de TD en fútbol y balonmán N1.

b) Solicitude de praza para TS en fútbol N3.

Na secretaría do IES Sánchez Cantón.

Webs