Aula virtual CESGA

Plataforma de e-learning do Centro de Supercomputación de Galicia, empregada para o desenvolvemento das actividades presenciais e a distancia das ensinanzas deportivas do noso centro. 

Aula virtual do IES Sánchez Cantón

Web e aula virtual do IES Sánchez Cantón, con información dos departamentos, actividades, proxectos, secretaría, etc.