Ensinanzas deportivas IES Sánchez Cantón

Quen somos

O IES Sánchez Cantón é un centro de ensino público de Pontevedra que na súa oferta educativa dispón das titulacións de técnico deportivo (nivel 1 e 2) e técnico deportivo superior (nivel 3) nas modalidades de fútbol e balonmán.

 

Estas ensinanzas teñen caracter oficial e validez académica e profesional en todo o estado, producen os efectos establecidos na lexislación vixente e acreditan as competencias do perfil profesional e a formación que conteñen.

 

 

As clases impártense no Centro Galego de Tecnificación Deportiva que, xunto co IMD do Concello de Pontevedra, son as entidades públicas que colaboran co centro facilitando o uso das súas instalacións.

Oferta educativa para o curso 2018-2019

Para o curso 2018 - 2019 o IES Sánchez Cantón oferta as seguintes titulacións de enseñanzas deportivas:

 

  • TD Fútbol N1 e N2 intensivo.
  • TD Balonmán N1 e N2 intensivo.

Matrícula para TD Fútbol e Balonmán N2

Para Técnico Deportivo de Fútbol e Balonmán N2, na secretaría do centro:

 

Matrícula ordinaria: 8 - 9 de xaneiro de 2019.

 

Matrícula extraordinaria: 14 de xaneiro de 2019.