Ensinanzas deportivas IES Sánchez Cantón

Quen somos

O IES Sánchez Cantón é un centro de ensino público de Pontevedra que na súa oferta educativa dispón das titulacións de técnico deportivo (nivel 1 e 2) e técnico deportivo superior (nivel 3) nas modalidades de fútbol e balonmán.

 

Estas ensinanzas teñen caracter oficial e validez académica e profesional en todo o estado, producen os efectos establecidos na lexislación vixente e acreditan as competencias do perfil profesional e a formación que conteñen.

 

 

As clases impártense no Centro Galego de Tecnificación Deportiva que, xunto co IMD do Concello de Pontevedra, son as entidades públicas que colaboran co centro facilitando o uso das súas instalacións.

Oferta educativa definitiva para o curso 2017-2018

Para o curso 2017 - 2018 o IES Sánchez Cantón oferta as seguintes titulacións de enseñanzas deportivas (sempre e cando se acade o número mínimo de alumnos/as que estabrece a administración educativa):

 

  • TD Fútbol N1 intensivo.
  • TD Fútbol N2 intensivo.
  • TS Fútbol N3 intensivo.
  • TS Balonmán N3 intensivo.

Prazo para a inscrición nas probas de acceso das titulacións de Técnico Deportivo en Fùtbol e Balonmàn

Dende o 15 de xuño ata o 7 xullo de 2017, na secretaría do centro.

Proba específica para acceso a TD fútbol curso 2017-2018

8 de setembro de 2017, nas instalacións municipais A Xunqueira (Pontevedra), obrigatória a presentación do DNI (data por determinar na convocatoria do DOG).

 

1) Balonmán, ás 10:00 h

2) Fútbol, ás 10:30 h

 

 

Prazo para a solicitude de praza (PREINSCRIPCIÓN) para Técnico Superior de Fútbol N3 e Técnico Superior en Balonmán N3

Amplíase o prazo ata o xoves 15 de xullo de 2017, na secretaría do centro.

Probas extraordinarias setembro 2017

1,4 e 5 de setembro de 2017.

Probas EEDD. Convocatoria extraordinaria.
Probas extraordinarias EEDD Set 16-17.pd
Documento Adobe Acrobat 34.9 KB