Ensinanzas deportivas IES Sánchez Cantón

Quen somos

O IES Sánchez Cantón é un centro de ensino público de Pontevedra que na súa oferta educativa dispón das titulacións de técnico deportivo (nivel 1 e 2) e técnico deportivo superior (nivel 3) nas modalidades de fútbol e balonmán.

 

Estas ensinanzas teñen caracter oficial e validez académica e profesional en todo o estado, producen os efectos establecidos na lexislación vixente e acreditan as competencias do perfil profesional e a formación que conteñen.

 

 

As clases impártense no Centro Galego de Tecnificación Deportiva que, xunto co IMD do Concello de Pontevedra, son as entidades públicas que colaboran co centro facilitando o uso das súas instalacións.

Oferta educativa para o curso 2018-2019

Para o curso 2018 - 2019 o IES Sánchez Cantón oferta as seguintes titulacións de enseñanzas deportivas:

 

  • TD Fútbol N1 e N2 intensivo.
  • TS Fútbol N3 intensivo.
  • TD Balonmán N1 e N2 intensivo.

Matrícula para o curso 2018 e 2019

Para TODAS as titulacións (N1, N2 e N3 de fútbol e Balonmán) entre o 19 de xuño e 10 de xullo de 2018 na secretaría do centro.

 

Data de inicio do curso: luns, 17 de setembro de 2018.

Novas

19 de xuño - 10 de xullo de 2018

Periodo para:  

a) Inscrición nas probas específicas para acceso as titulacións de TD en fútbol y balonmán N1.

b) Solicitude de praza para TS en fútbol N3.

Na secretaría do IES Sánchez Cantón.

Webs