Ensinanzas deportivas IES Sánchez Cantón

Quen somos

O IES Sánchez Cantón é un centro de ensino público de Pontevedra que na súa oferta educativa dispón das titulacións de técnico deportivo (nivel 1 e 2) e técnico deportivo superior (nivel 3) nas modalidades de fútbol e balonmán.

 

Estas ensinanzas teñen caracter oficial e validez académica e profesional en todo o estado, producen os efectos establecidos na lexislación vixente e acreditan as competencias do perfil profesional e a formación que conteñen.

 

 

As clases impártense no Centro Galego de Tecnificación Deportiva que, xunto co IMD do Concello de Pontevedra, son as entidades públicas que colaboran co centro facilitando o uso das súas instalacións.

Oferta educativa para o curso 2016-2017

Para o curso 2016 - 2017 o IES Sánchez Cantón oferta as seguintes titulacións de ensinanzas deportivas:

 

  • TD Fútbol N1 intensivo; matrícula entre o 12 e 16 de setembro de 2016.
  • TD Fútbol N2 intensivo; matrícula entre o 9 e 10 de xaneiro de 2017.
  • TS Fútbol N3 intensivo; matrícula entre o 9 e 10 de xaneiro de 2017.
  • TD Balonmán N1 intensivo; matrícula entre o 12 e 16 de setembro de 2016. 
  • TD Balonmàn N2 intensivo; matrícula entre o 9 e 10 de xaneiro de 2017.

Prazo para a inscrición nas probas de acceso das titulacións de Técnico Deportivo en Fùtbol e Balonmàn

Ata o xoves 21 de xullo de 2016, na secretaría do centro.

Proba específica para acceso a TD fútbol curso 2016-2017

7 de setembro de 2016, nas instalacións municipais A Xunqueira (Pontevedra), obrigatória a presentación do DNI.

 

1) Balonmán, ás 9:30 h

2) Fútbol, ás 10:00 h

 

 

Prazo para a solicitude de praza para Técnico Superior de Fútbol N3

Amplíase o prazo ata o xoves 21 de xullo de 2016, na secretaría do centro.

Probas extraordinarias setembro 2016

Aviso importante: comprobar nova data e hora debido á modificación realizada o 3 de agosto e que afecta ós módulos de N3 "Xestión do deporte", "Biomecánica do deporte" e "Adestramiento de alto nivel"